Now showing items 1-2 of 2

  • Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem 

    Kasan, Michal
    V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě ...
  • Urbanistická studie obce Kunčice pod Ondřejníkem 

    Kasan, Michal
    V mé diplomové práci se zabývám koncepcí rozvoje obce Kunčice pod Ondřejníkem. Mým úkolem bylo najít správnou pozici centra obce v nesourodě se rozvíjející zástavbě. Po mnoha úvahách jsem zvolil polohu nového centra v místě ...