Now showing items 1-1 of 1

  • VODA + MĚSTO propojení břehů Bystrc – Kníničky 

    Nováková, Petra
    VOLNOČASOVÉ CENTRUM NA POMEZÍ DVOU ÚZEMNÍCH CELKŮ. ŘEKA SVRATKA JAKO HRANICE, ŘEKA SVRATKA JAKO SPOJNICE. NÁVRH OBJEKTU A URBANISTICKÉ STRUKTURY VYCHÁZEJÍCÍ Z MORFOLOGIE ŘEKY A VIZUÁLNÍ SPOJNICE BŘEHU BYSTRCE A KNÍNIČEK. ...