Now showing items 1-1 of 1

  • ResPublica /Civitas Socialis – Vize Křídla 

    Novotný, Ondřej
    Předmětem diplomové práce je urbanisticko-architektonická studie návsi, rekonstrukce a přístavba kulturního domu, novostavba hasičské zbrojnice a novostavba komunitního centra v obci Křídla, která leží 6 kilometrů jihovýchodně ...