Now showing items 1-1 of 1

  • CO S TÍM? Rekonverze průmyslového areálu, Brno - Obřany 

    Novotný, Vlastimil
    Návrh vychází z respektování původní průmyslové zástavby bývalého textilního závodu v blízkém kontaktu s vesnickým charakterem okolní zástavby. Vlastní řešení spočívá v zbourání některých budov, které nevyhovovali stavebně ...