Now showing items 1-2 of 2

  • Radnice v Přerově 

    Sedláček, Jan
    Jak pojmout v demokratické společnosti svrchovanou budovu, hlavu města - radnici?
  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Darda, Lukáš
    Práce se zabývá prověřením možnosti návrhu výškového objektu na nároží ulic Milady Horákové a Černopolní, jako reakce na významnou kompoziční osu města a zdůraznění výrazného kompozičního prvku v městské krajině, jeho ...