Now showing items 1-1 of 1

  • Městský polyfunkční dům na ulici Křížová, Brno 

    Sedlák, Miroslav Gabriel
    Navrhovaný objekt se nachází v obci Brno v proluce ulice Křížová, charakteristickým znakem zadaného pozemu je, to že stavba bude vytvářet nároží ulice Křížová s Mendlovým náměstím a ulicí Václavskou. Základní koncept domu ...