Now showing items 1-2 of 2

  • Power - plant 

    Studený, Jan
    Projekt „POWER - PLANT“ se zabývá rehabilitací bývalé Ústřední elektrárny a konverze Dolu Schöeller (Nejedlý I a III) v obci Důl Libušín. Nově bude pro objekt elektrárny navržena technologie s progresivním fluidním kotlem ...
  • Revitalizace areálu BVV 

    Severa, Zdeněk
    Urbanisticko-architektonická studie revitalizace BVV a jeho okolí, zpracovaná v předložené diplomové práci, si klade za cíl nalézt nové prostorové a funkční řešení areálu a jeho užší zapojení do stávající městské struktury. ...