Now showing items 1-1 of 1

  • Město místo továrny 

    Vaculovičová, Vanda
    Architektonicko-urbanistický návrh na přestavbu části Starého Brna (bývalého areálu firmy Kras a okolních ploch) vychází ze stávající struktury Starého Brna a principů kompaktního města (míchání funkcí > polyfunkční domy, ...