Now showing items 1-1 of 1

  • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

    Valenta, Peter
    URBANISTICKÉ RIEŠENIE MORAVSKÉ MESTO ZLÍN MÁ DNES DVOJAKÚ PODOBU: JE NIELEN HISTORICKY VÝZNAMNOU STAVEBNOU PAMIATKOU, ALE TAKTIEŽ DYNAMICKÝM MESTOM S VITÁLNYM SPOLOČENSKÝM A OBCHODNÝM ŽIVOTOM A UNIVERZITOU TOMÁŠA BAŤU. ...