Now showing items 1-1 of 1

  • Městská knihovna v Přerově 

    Valová, Alena
    Cílem tohoto projektu je vhodně začlenit nový objekt knihovny do území. Zároveň přináší nové hodnoty pro obyvatele čtvrti. Pomocí integrování funkce knihovny zkvalitňuje život čtvrti.