Now showing items 1-2 of 2

  • ResPublica/Civitas Socialis – Strachotín, l. p. 2017 

    Malík, Lukáš
    Objekt domova se nachází v klidné části obce Strachotín. Samotná parcela se nyní využívá jako zemědělská půda. Pás biokoridoru vytváří v okolí přírodní dominantu a zajišťuje bezpečný odtok vody při přívalových deštích. ...
  • Stavba-Prostor-Město "Dostavba městského bloku" 

    Langnerová, Karolina
    Tato práce se snaží prověřit možnou výstavbu mateřské školy ve velmi stísněných podmínkách vnitrobloku tak, aby byly dětem umožněny důstojné první kroky ve vzdělávacích zařízeních a zároveň byly ekonomicky využity pozemky ...