Now showing items 1-1 of 1

  • Já a "Sokol" 

    Zatloukal, David
    Diplomová práce se zabývá komplexním návrhem sportovně kulturní stavby a jejím začleněním do struktury unikátního modernistického urbanismu města Zlín. Snaží se odpovědět na otázku, do jaké míry vedle sebe může fungovat ...