Now showing items 1-1 of 1

  • Vědeckotechnický park ve Zlíně 

    Zelik, Radovan
    Umelecký workshop zameraný na posilnenie a rozvoj centrálnej mestskej zóny. Vychádzajúc z pôvodnej idei vzdelávania ako hlavnej činnosti v procese kultúrnej diskusie a prezentácie.