Poslední příspěvky

 • Podnikatelský plán pro založení firmy 

  Škorpík, Pavel
  Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této ...
 • Analýza a návrh změn informačního systému firmy 

  Lebeda, Martin
  Tato práce pojednává o modifikaci řešení projektu Medimed, který přestal vyhovovat požadavkům na něj kladených. V první části práce jsou vymezeny hlavní cíle, dílčí cíle a metody k jejich dosažení. V druhé části je zpracována ...
 • Zhodnocení kvalitativního přínosu rozvojového projektu spolufinancovaného z finančních zdrojů fondů EU 

  Pšenička, Martin
  Diplomová práce v první části se zaměřuje na teoretický popis regionální politiky Evropské unie, způsob, jaký se vyvýjela a na popis cílů, které měla v jednotlivých programovacích obdobích. V této časti práce je také ...
 • Výběr vhodné formy financování developerských projektů 

  Podhorná, Hana
  Cílem diplomové práce je výběr vhodné varianty financování developerského projektu. Práce je rozdělena na teoreticko - metodologickou a praktickou část. Teoreticko - metodologická část se zaměřuje na problematiku strukturování ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Návrh postupu rozhodování mezi nájemním a vlastnickým bydlením 

  Bačíková, Ludmila
  Diplomová práce se zabývá problematikou rozhodování se mezi nájemním a vlastnickým bydlením. Pozornost je zaměřena na výhody a nevýhody jednotlivých forem bydlení. U vlastnického bydlení jsou navrženy možnosti jeho ...
 • Podnikatelský záměr 

  Murín, Miroslav
  Diplomová práce pojednává o podnikatelském záměru na zaloţení internetového portálu KAMZASPORTEM.CZ, který bude poskytovat informace o sportovištích v rámci města Brna a okolí. Práce obsahuje teoretický úvod do problematiky ...
 • Návrhy na zlepšení v chodu profesionálního sportovního klubu 

  Formánek, Radek
  Diplomová práce analyzuje současnou ekonomickou situaci hokejového klubu HC Kometa Brno, a.s., včetně analýzy motivů a podmínek pro sponzorování klubu. Hlavním cílem této práce bylo vytvoření teoretického popisu problematiky ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Pluháček, Stanislav
  Tato diplomová práce se zabývá marketingem hotelových služeb pro Hotel Celnice, který se nachází ve městě Břeclav, v srdci Lednicko-valtického areálu. Pojednává o marketingovém mixu hotelu a snaží se najít nedostatky v ...
 • Výběr vhodné formy externího financování podnikových činností 

  Šebesta, Marcel
  Diplomová práce řeší problematiku financování nového vozidla pro zvolenou společnost pomocí externích zdrojů. Konkrétně se zaměřuje na porovnání nabídek finančního leasingu a úvěrů od leasingových společností. Cílem práce ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...
 • Návrh financování výstavby nízkoenergetického domu 

  Horák, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem optimální varianty financování výstavby nízkoenergetického domu. V úvodní části je popsána charakteristika dvou produktů určených k financování bydlení, a to hypotečního úvěru a stavebního ...
 • Návrh síťové infrastruktury na Úřadu práce v Prostějově 

  Slunský, Tomáš
  Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku síťové infrastruktury a jejího návrhu v oblasti státní správy, kdy podrobně analyzuje současný stav prostředí ve zvolené organizaci, ze kterého následně vyplývají požadavky ...
 • Hodnocení výkonnosti podniku 

  Šebestová, Hana
  Tato diplomová práce se zabývá hodnocením výkonnosti a finančního zdraví společnosti Avanta Systeme v letech 2006-2010. Na základě provedení finanční a strategické analýzy a porovnání jejich výsledků s dvěma konkurenčními ...
 • Event Marketing – Efektivní využití zážitků a emocí v marketingovém komunikačním mixu firmy 

  Kafková, Lada
  Diplomová práce se zabývá tématem event marketingu a jeho efektivního využití v marketingovém komunikačním mixu firmy. Specifikuje jednotlivé druhy eventů, proces plánování a tvorbu event marketingové strategie. V analytické ...
 • Studie průběhu zakázky firmou 

  Štambacherová, Gabriela
  Tato diplomová práce analyzuje studii průběhu zakázky firmou Štambacher, s.r.o., která se zabývá instalatérskými pracemi. Práce obsahuje popis současného stavu a následně návrhy řešení, které by v optimálním případě měly ...
 • Návrh marketingové strategie 

  Bukovjan, Jiří
  Diplomová práce zkoumá stav současného trhu s online Flash hrami. Analyzuje vývoj trhu za poslední tři roky a srovnává největší reklamní systémy. Popisují se zde způsoby licencování a fungování prodejních herních portálů. ...
 • Návrh na efektivní prodej služeb ve zdravotnictví 

  Sztefková, Michaela
  Diplomová práce je zaměřena na analýzu vnějšího a vnitřního prostředí a následné vyhodnocení současného stavu nově vzniklé společnosti Medicomfort, s.r.o. Na základě zjištěných informací jsou pak vypracovány návrhy ke ...
 • Financování projektu obce 

  Sedláková, Eliška
  Předložená diplomová práce se zabývá analýzou plnění rozpočtu obce Slatina, která slouží jako podklad pro návrh vedoucí ke zlepšení hospodaření obce a zkvalitňování životního prostředí. První část práce obsahuje teoretická ...
 • Reporting v podmínkách vybrané firmy vybrané firmy 

  Pecl, Lubomír
  Předložená diplomová práce se zabývá problematikou reportingu v podmínkách vybrané firmy. V první části práce jsou uvedeny teoretické poznatky týkající se reportingu. Druhá část se zabývá analýzou současného stavu reportingu ...

Zobrazit další