Now showing items 241-260 of 434

 • Personální činnosti v organizaci: Vůdcovství 

  Zelinka, Petr
  Předmětem diplomové práce je seznámit čtenáře s konceptem vůdcovství, na základě těchto teoretických poznatků zanalyzovat stav vedení v podniku VHZ-DIS, spol. s.r.o. a podat návrhy na efektivní leadership za účelem zvýšit ...
 • Personální politika v dopravním podniku 

  Coufalová, Veronika
  Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...
 • Podnikatelský plán 

  Červinka, Petr
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení drobné společnosti a jejího úspěšného podnikání. Firma má charakter personální agentury. Předmětem podnikání této společnosti bude uspokojení poptávky po ...
 • Podnikatelský plán - výběr vhodné formy podnikání pro lékařskou ordinaci 

  Jeleníková, Judita
  Tato diplomová práce se zabývá všemi nezbytnými kroky, které jsou nutné pro výběr vhodné formy podnikání pro ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost a následným popisem činností, které směřují k založení zvolené formy ...
 • Podnikatelský plán na založení nové restaurace 

  Tomanová, Lucie
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán na založení nové restaurace ve francouzském stylu. Na základě teoretických východisek a provedených analýz je zpracován podnikatelský záměr, který by měl umožnit firmě ...
 • Podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy 

  Bastlová, Pavlína
  V této diplomové práci je zpracován podnikatelský plán pro rozvoj malé firmy. Práce analyzuje současný stav podniku, jeho možnosti a problémy. Především na základě analýzy trhu, konkurence a finanční analýzy předkládám ...
 • Podnikatelský plán pro založení cukrárny 

  Vašulínová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem pro založení cukrárny. Cílem této práce je zpracování podkladů k zahájení podnikatelské činnosti v oblasti výroby a prodeji cukrářských produktů. Teoretická část vymezuje ...
 • Podnikatelský plán pro založení drobného podniku 

  Ingr, Martin
  Diplomová práce se zabývá vytvořením podnikatelského záměru pro založení vlastního drobného podniku zaměřujícího se na tvorbu a správu webových stránek s úzkou specializací na cílový trh. V úvodní části práce je věnována ...
 • Podnikatelský plán pro založení firmy 

  Škorpík, Pavel
  Tato diplomová práce je návrhem podnikatelského plánu pro založení firmy zabývající se výrobou zakázkového nábytku. Návrh reaguje na situaci vzniklou možným odkupem majetku od zanikajícího sdružení živnostníků a dle této ...
 • Podnikatelský plán pro založení fotoateliéru 

  Fait, Petr
  Diplomová práce je zaměřena na založení fotografického ateliéru v Brně. Byly navrženy vhodné postupy sestavení podnikatelského plánu. Tyto postupy byly zvoleny na základě výzkumu a analýz vnitřního a vnějšího okolí podniku.
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Karafiátová, Dagmar
  Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
 • Podnikatelský plán založení maloobchodní prodejny 

  Vrabcová, Jana
  Diplomová práce se zabývá sestavením podnikatelského plánu pro založení maloobchodní prodejny a internetového obchodu se specifickým sortimentem v podobě rukodělných výrobků. Podnikatelský plán bude sloužit jako podklad ...
 • Podnikatelský plán – ubytovací zařízení na rodinném statku 

  Kubíčková, Lucie
  Diplomová práce se zabývá podnikatelským plánem ubytovacího zařízení na rodinném statku. Náplní práce je na základě provedených analýz, návrhu marketingového, finančního plánu a zhodnocení rizik navrhnout malý podnik, který ...
 • Podnikatelský záměr 

  Čechová, Jitka
  Tato diplomová práce směřuje k vypracování podnikatelského plánu na založení vzdělávacího centra, které má formou skupinových kurzů pomoci tam, kde školní výuka nestačí. V úvodní části jsou rozebrána teoretická východiska, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Bartoš, Martin
  Cílem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru na vybudování společnosti s názvem Černomořské pochoutky s.r.o., zabývající se přípravou a prodejem produktů bulharsko-balkánské a černomořské kuchyně. Prodejna ...
 • Podnikatelský záměr 

  Zouharová, Marie
  Diplomová práce se zaměřuje na popis podnikatelského záměru, jehož náplní je vybudování ekologicky hospodařící drůbeží farmy. Teoretická část specifikuje jednotlivé fáze zpracování podnikatelského záměru a analyzuje současný ...
 • Podnikatelský záměr 

  Janíček, Patrik
  Tato diplomová práce se zabývá vytvořením návrhu podnikatelského záměru pro založení společnosti, která zprostředkovává bydlení pro studenty a poskytuje virtuální 3D prohlídky. Práce se skládá z teoretických východisek, ...
 • Podnikatelský záměr 

  Ehrenbergerová, Martina
  Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení dané firmy a udržení vysoké jakosti výrobního procesu. Analýzou firmy zjistím silné a slabé stránky. Dále budu řešit konkrétní reklamaci, která musí být vyřešena efektivně a ...
 • Podnikatelský záměr 

  Vágó, Gábor
  Témou mojej diplomovej práce je analýza konkurencieschopnosti spoločnosti Stroje a Mechanismy, a.s. Ako hlavný ciel pre túto prácu som si stanovil úlohu nazbierať čo najviac relevantných informácií o skúmanej problematike ...
 • Podnikatelský záměr 

  Laczová, Veronika
  Diplomová práce se zabývá problematikou založení sociálního podniku, vytvářející pracovní místa. Hlavním posláním je zpracování podkladů pro založení podniku, konkrétně restauračního zařízení a kavárnu, specializovaného ...