Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh projektu personálního informačního systému 

    Łabudková, Anna
    Diplomová práce se zabývá problematikou projektového managementu. Specifikuje základní pojmy a metody projektového managementu. Obsahem práce je praktická aplikace doporučených metod a technik v konkrétní firmě.