Now showing items 1-1 of 1

  • Zálohování a archivace dat v prostředí malé firmy 

    Svitana, Tomáš
    Obsahom mojej diplomovej práce je úvodná analýza aktuálneho stavu vo vybranej firme, za ktorou nasleduje základné teoretické pozadie problematiky. Podstatnou časťou je vypracovanie vlastného návrhu systému zálohovania a ...