Now showing items 1-2 of 2

  • Motivace zaměstnanců ve firmě Wisconsin Engineering 

    Přichystalová, Šárka
    Diplomová práce analyzuje motivaci pracovníků a následně doporučuje návrhy pro tvorbu uceleného motivačního programu ve výrobní firmě Wisconsin Engineering CZ s.r.o. V první části jsou nejdříve shrnuty dosavadní teoretické ...
  • Personální politika v dopravním podniku 

    Coufalová, Veronika
    Diplomová práce je zaměřena na zlepšení personálního řízení ve firmě PESTAN. Nejprve jsou popsány teoretické poznatky týkající se personální práce v malých a středních firmách, které byly zpracovány na základě odborné ...