Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh konkurenční strategie firmy 

    Malachová, Sabina
    Diplomová práce se zabývá návrhem konkurenční strategie malé firmy. Východiskem je strategická analýza, za pomocí které jsou identifikovány vnitřní a vnější vlivy působící na daný podnik. V závěrečné části je vypracován ...