Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh komunikačního mixu společnosti 

    Babáčková, Lucie
    Hlavním předmětem této diplomové práce „Návrh komunikačního mixu společnosti“ je analyzovat současný stav komunikačního mixu brněnského fitness centra FITKO JANA a na základě výsledků analýzy navrhnout komunikační mix, ...