Now showing items 1-1 of 1

  • Aplikace principů znalostního managementu ve vybrané firmě 

    Šedý, Jan
    V této diplomové práci se věnuji problematice principů znalostního managementu. První část práce je věnována teoretickým východiskům, z kterých ve druhé části vycházím při návrhu a aplikaci ve vybrané společnosti