Now showing items 1-1 of 1

  • Účetnictví podle českých a mezinárodních účetních standardů 

    Baladová, Iveta
    Předmětem diplomové práce je srovnání požadavků na účetní výkazy, sestavené podle české účetní legislativy a podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IAS/IFRS). Práce se zabývá rozdíly ve vykazování podle české ...