Now showing items 1-1 of 1

  • Pracovní podmínky v podniku 

    Gertnerová, Markéta
    Předmětem diplomové práce jsou pracovní podmínky v podniku ČSAD Hodonín, a s., konkrétně oblast odměňování a hodnocení pracovníků. Cílem práce je analýza současného systému hodnocení a odměňování pracovníků této společnosti ...