• Návrh počítačové sítě 

    Bartoň, Jan
    Cílem práce je analyzovat současný stav počítačové sítě zákazníka a jeho požadavky. Poté navrhnout nutné změny a způsob jejich realizace. Součástí práce je i popis vhodných komponent, výběr technologií a podrobný postup ...
  • Podnikatelský záměr 

    Bartoň, Jan
    Diplomová práce seznamuje v teoretické části čtenáře s problematikou řízení výroby a nástroji optimalizace výrobního procesu. Vysvětluje základní pojmy, zákonitosti a metody, které mají za cíl objasnit čtenáři systémy a ...