Now showing items 1-1 of 1

  • Projektové řízení v organizaci 

    Boček, Aleš
    Diplomová práce se zabývá zlepšením řízení projektů ve studentské organizaci BEST Brno působící na VUT v Brně na příkladu projektu inženýrské soutěže. Práce shrnuje jak teoretické poznatky dle standardu IPMA a specifika ...