Now showing items 1-2 of 2

  • Metodika účetního vykazování cenných papírů a finančních derivátů 

    Kuchař, Tomáš
    Tato diplomová práce pojednává o účtování cenných papírů a finančních derivátů podle české účetní legislativy a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví s cílem navrhnout metodiku na základě analýzy rozdílů mezi oběma ...
  • Účetní postup sloučení společností 

    Krosesková, Martina
    Diplomová práce je zaměřena na podnikové kombinace. Cílem této práce je navrhnout účetní postup fúze dvou společností a poté analyzovat dopad této fúze na majetkovou a kapitálovou strukturu nástupnické organizace.