Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Novák, Pavel
    Diplomová práce zhodnocuje ekonomickou situaci společnosti Svoboda a syn, s.r.o. s využitím vybraných metod finanční analýzy. Vstupní data pro finanční analýzu vychází z oficiálních účetních výkazů společnosti. Teoretická ...