Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh změny organizační kultury ve vybraném podniku 

    Cepková, Jana
    Predmetom diplomovej práce je organizačná kultúra. V práci sú definované najdôležitejšie pojmy, prvky štruktúra, vplyvy, funkcie, typológia a metódy analýzy obsahu organizačnej kultúry. V rámci analýzy súčasného stavu ...