Now showing items 1-20 of 23

 • Import Farnchisingových konceptů na český trh 

  Mazuch, Štěpán
  Diplomová práce se zabývá popisem a rozborem Franchisingu, jako možnosti investice bez většího kapitálového obnosu. Práce se orientuje na nově vstupující společnosti na český trh, a jejich možnosti financování. Práce ...
 • Internetový marketing v sociálních médiích 

  Plšek, Vítězslav
  Sociální média představují nový prostor pro marketing, propagaci a získávání zpětné vazby od zákazníka. Práce si klade za cíl zmapovat způsoby využití internetu a sociálních médií v rámci marketingové komunikace napříč ...
 • Marketingová komunikace firmy XY, s. r. o. 

  Michulková, Aneta
  Diplomová práce umožňuje nahlédnout do problematiky marketingové komunikace na průmyslovém trhu. Hlavním záměrem je ukázat teoretická východiska na konkrétním případě, a to společnosti XY, s. r. o. V diplomové práci se ...
 • Marketingová strategie firmy nabízející služby v oblasti oblasti supply chain managementu 

  Pernicová, Dagmar
  Tato diplomová práce má za cíl na základě tržních analýz vypracovat marketingovou strategii a doporučení pro společnost MK.LD s.r.o., která poskytuje služby klientům v oblasti Supply chain managementu. Tato strategie má ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Marketingová strategie podpory prodeje zboží a služeb 

  Daniel, Petr
  Práce zpracovává problematiku prodeje IT (Informačních Technologií) zboží a služeb. Analyzuje stávající zákazníky, služby, které se pro ně zpracovávají, komunikaci a prodej nového zboží. Jaká je spokojenost aktuálních ...
 • Marketingová strategie vstupu podniku na zahraniční trh 

  Mazuch, Jan
  Diplomová práce se zabývá sestavením marketingové strategie na zahraničním trhu pro podnik EC Engineering, který nabízí služby v oblasti simulačních softwarů. Práce analyzuje současnou marketingovou strategii podniku a ...
 • Marketingovo-produktová strategie společnosti Mediahost na domácím trhu 

  Šiška, Jakub
  Tato diplomová práce navrhuje marketingovou strategii pro firmu Mediahost podnikající v oboru hostingových služeb. Strategie je zaměřená na slovenský, tedy pro společnost domácí trh. Strategie je podložená příslušnou ...
 • Marketingový plán pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu pro zlínskou regionální pobočku 

  Houdek, Jan
  Předmětem diplomové práce „Marketingový plán pro Všeobecnou zdravotní pojišťovnu pro zlínskou regionální pobočku“ je analýza současné situace trhu a na jejím základě tvorba návrhu marketingového plánu. Teoretická část této ...
 • Marketingový výzkum u spotřebitele 

  Nakano, Andrea
  Tato diplomová práce se zabývá marketingovým výzkumem, konkrétně analýzou spokojenosti zákazníků pro supermarket Albert na Masarykově náměstí v Jihlavě. V první části této práce jsou shrnuty teoretické poznatky týkající ...
 • Návrh marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat 

  Rausová, Iva
  Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu marketingové strategie pro podnik Vinotéka U Tří knížat, který vychází z podrobné situační analýzy podniku. Obsahuje konkrétní opatření vedoucí k dosažení marketingových ...
 • Návrh marketingové strategie pro společnost Vimpex Lighting, s.r.o. 

  Urban, Karel
  Předmětem diplomové práce je vypracování návrhu marketingové strategie pro společnost Vimpex Lighting, s.r.o. Analytická část práce se opírá o teoretické poznatky a obsahuje rozbor stávající marketingové strategie společnosti. ...
 • Návrh na zlepšení konkurenceschopnosti firmy pomocí marketingových nástrojů 

  Adámková, Pavla
  Diplomová práce se zabývá problematikou návrhu marketingové strategie, která by měla vést k zisku nových zákazníků, udržení stávajících zákazníků a dále k většímu zisku, na základě teoretických poznatků a analýzy současného ...
 • Návrh na zlepšení marketingové strategie firmy 

  Husáková, Veronika
  Diplomová práce se zabývá marketingovou strategií společnosti prodávající knihy. Teoretická část poskytuje teoretické východiska týkající se marketingové strategie. Na základě analytické části analyzující aktuální marketingovou ...
 • Návrh zlepšení marketingové strategie firmy 

  Duroňová, Petra
  Tato diplomová práce se zabývá analýzousoučasné marketingové strategie firmy PROFI am BAU CM, spol. s.r.o. Východiskem práce budou teoretické znalosti z marketingu a komunikace. V praktické části chci na základě provedených ...
 • Podnikatelský plán pro založení mateřské školy 

  Karafiátová, Dagmar
  Diplomová práce je věnována zpracování podnikatelského plánu pro založení soukromé mateřské školy v Jihlavě, čímž reaguje na tržní mezeru v oblasti poskytování služeb mateřských škol. V práci jsou nejprve shrnuty teoretické ...
 • Podnikatelský záměr 

  Abrahámová, Denisa
  Předmětem diplomové práce je vypracování podnikatelského záměru pro založení nového squashového centra na Vysočině. Úvodní část obsahuje teoretická východiska práce, vysvětluje základní pojmy a konkrétní metody. Analytická ...
 • Podnikatelský záměr uvedení elektronického nákupního a zábavního centra na trh 

  Kysling, Jiří
  Diplomová práce je návrhem podnikatelského záměru uvedení elektronického nákupního a zábavního centra na trh, při zhodnocení relevantních faktorů především z marketingového hlediska. Práce se zabývá zejména mapováním ...
 • Podnikateľský plán na Dot-com projekt 

  Melicher, Alexander
  Tato diplomová práce se věnuje tvorbě a komplexnímu sestavení podnikatelského plánu s cílem budoucí realizace v praxi. Práce se věnuje kompletnímu procesu od založení podniku až po vypracování podnikatelského plánu a jeho ...
 • Strategie vstupu Benziny s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraniční trh 

  Masár, Lukáš
  Cieľ diplomovej práce je navrhnutie vhodnej stratégie vstupu firmy Benzina, s.r.o. (Unipetrol, a.s.) na zahraničný trh. Práca obsahuje analýzu súčasnej situácie na domácom trhu v Českej republike a analýzu priemyslu v ...