Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Dupal, Ivo
    Ve své diplomové práci se zabývám podnikatelským záměrem na založení společnosti na výrobu sena. Součástí práce je stanovení výrobního plánu a poslání podniku. Práce také obsahuje cíle podniku v jednotlivých oblastech a ...