Now showing items 1-8 of 8

 • Analýza příležitosti a proveditelnosti nového internetového portálu včetně realizace 

  Kuklínek, David
  Hlavním záměrem práce je vytvořit analýzu proveditelnosti a programové řešení specifického inzerčního portálu. Analýza proveditelnosti pak zejména zkoumá konkurenci, potenciální uživatelé, finanční analýzu projektu a ...
 • Návrh informačního systému pro základní školu 

  Zapletal, Tomáš
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem informačního systému pro soukromou základní školu. Jsou zde uvedeny teoretická východiska, nezbytná pro pochopení dané problematiky, dále analýza současné situace ve škole, popis ...
 • Návrh internetového rezervačního portálu hotelu 

  Svobodník, Dalibor
  Diplomová práce se zabývá návrhem internetového rezervačního portálu. Cílem je navrhnout způsob rezervace ubytování přes internet v ubytovacím zařízení. To zahrnuje zobrazení a popsání procesů, zabezpečení, správných postupů ...
 • Návrh optimalizace informačního systému 

  Jakimovová, Petra
  Diplomová práce s názvem: „Návrh optimalizace informačního systému“ pojednává o procesu zakázek a možnostech eliminace hlavních firemních problémů ve společnosti TOROLA design s.r.o. Na základě analýz vnitřního a vnějšího ...
 • Návrh změn informačního systému firmy 

  Dostál, Petr
  Tato diplomová práce se zabývá optimalizací nákladů, správného výběru technologie pro usnadnění práce managementu a zaměstnanců ve firmě a také vylepšení jejich finanční stránky. Z teoretického hlediska práce popisuje danou ...
 • Podnikové komunikační a informační webové portály 

  Hrbatová, Gabriela
  Tato diplomová práce se zabývá analýzou a definicí požadavků pro implementaci vhodného komunikačního a informačního webového portálu pro podnik OR-NEXT spol. s r.o., který se zaměřuje na implementace informačních systémů ...
 • Vývoj a zavedenie informačného systému pre podporu podnikových procesov 

  Volko, Martin
  Diplomová práca sa zameriava na vývoj informačného systému určeného pre správu vnútropodnikových procesov spoločnosti IJM Group, s.r.o. Zobrazuje teoretické východiská, na ktoré nadväzuje ťažisková časť diplomovej práce ...
 • Vývoj a zavedení informačního systému pro podporu podnikových procesů 

  Kosturák, Ivan
  Diplomová práca je zameraná na problematiku informačných systémov. Jej pozornosť sa zameriava na popísanie nielen poznatkov z oblasti základnej terminológie informačných systémov, definíciu predpokladov nutných pre vývoj ...