Now showing items 1-1 of 1

  • Podnikatelský záměr 

    Ehrenbergerová, Martina
    Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení dané firmy a udržení vysoké jakosti výrobního procesu. Analýzou firmy zjistím silné a slabé stránky. Dále budu řešit konkrétní reklamaci, která musí být vyřešena efektivně a ...