Now showing items 1-2 of 2

  • Aplikace koncepce leadershipu v Armádě České republiky 

    Galek, Tomáš
    Předkládaná diplomová práce se zabývá aplikací koncepce leadershipu v Armádě České republiky. Vymezuje pojem vedení lidí a důležitost jeho implementace v prostředí Armády České republiky. Cílem diplomové práce je navrhnout ...
  • Návrh systému hodnocení a odměňování vojáků armády České republiky 

    Holuša, Radim
    Tato diplomová práce je věnována procesům, týkajících se hodnocení a odměňování vojenských profesionálů v Armádě České republiky. Cílem práce je analýza systému hodnocení a odměňování v AČR. Na základě výsledků dotazníkového ...