Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj personálního řízení podniku 

    Lohniská, Aneta
    Diplomová práce se zaměřuje na teoretickou oblast řízení lidských zdrojů, popsání jednotlivých nástrojů a jejich aplikace do praktického užití v konkrétní společnosti. Popisuje fungování konkrétních personálních činností ...