Now showing items 1-1 of 1

  • Zdaňování dividend 

    Pěta, Jan
    Tato diplomová práce se zabývá zdaňováním dividend v České republice. Najdeme v ní popis platného práva v tuzemsku, platného unijního práva a především směrnice Evropské unie zabývající se dividendami. V praktické části ...