Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh informačního systému pro podporu chodu podniku 

    Tomáš, David
    V mé diplomové práci pojednávám o návrhu informačního systému, popřípadě návrhu změny současného informačního systému pro hotel v Radešíně. V práci se zabývám analýzou současného stavu informačního systému a také analýzou ...