Now showing items 1-1 of 1

  • Audit účetní závěrky 

    Fratriková, Denisa
    V diplomové práci se zabývám problematikou auditu účetní závěrky z pohledu auditora. První část obsahuje teoretické vymezení základních pojmů v této oblasti a popis auditorských postupů. Tyto poznatky jsou následně využity ...