Now showing items 1-1 of 1

  • Využití finanční analýzy v podniku 

    Ingr, Michal
    Diplomová práce se zabývá využitím finanční analýzy v podniku. Hlavním úkolem je komplexně posoudit úroveň současné finanční situace podniku a její příčiny, posoudit vyhlídky na finanční situaci podniku v budoucnosti, ...