Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení dodavatelů pomocí různých metod 

    Hala, Filip
    Diplomová práce se zabývá využitím moderních metod analýz a modelování pro hodnocení dodavatelů a výběr optimální nabídky. V této práci je využito teorie fuzzy logiky. Dále je vytvořený model porovnán se současným modelem ...