Now showing items 1-1 of 1

  • Pohledávky v kapitálové společnosti 

    Hanáková, Romana
    Tato diplomová práce se zabývá pohledávkami ve vybrané kapitálové společnosti. Konkrétně se zaměřuje na pohledávky z obchodních vztahů. Prostřednictvím výsledků analýzy současného stavu pohledávek, jsou navržena opatření, ...