Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení 

    Havlátová, Lucie
    Diplomová práce se zabývá hodnocením finanční situace daného podniku. Finanční situace je posouzena za pomoci vybraných ukazatelů. Na základě vypočtených výsledků jsou zjištěny případné nedostatky podniku, na něž je reagováno ...