Now showing items 1-1 of 1

  • Controlling v projektové společnosti 

    Mifek, Jiří
    Diplomová práce je zaměřená na controlling společnosti Kovoprojekta Brno a.s. První část se zaměřuje na shrnutí teoretických poznatků týkajících se metod controllingu. Ve druhé části jsou popsány metody a způsoby controllingu ...