Now showing items 1-1 of 1

  • Změna stávajícího systému řízení vybraného podniku 

    Polách, Igor
    Diplomová práce se zaměřuje na konkrétní podmínky podniku ABC s.r.o. v oblasti finančního řízení podniku. Řeší otázku změny systému řízení malého podniku, která je nezbytná pro správné rozhodování a nakládání s prostředky ...