Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza firmy vybranými metodami 

    Šálková, Petra
    Diplomová práce je zaměřena na strategickou analýzy vybraného podniku. Pro analýzu vnějšího prostředí je použita SLEPTE analýza, Porterův model 5ti sil a pro analýzu vnitřního prostředí pak 7S. Výsledky jsou shrnuty pomocí ...