Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza firmy různými metodami 

    Háblová, Agáta
    Diplomová práce se zaměřuje na zhodnocení situace podniku. Jsou zde aplikovány metody vnější a vnitřní analýzy a finanční analýzy. Na základě těchto metod a z nich zjištěných výsledků jsou navrhnuty možné opatření, které ...
  • Podnikatelský záměr 

    Laczová, Veronika
    Diplomová práce se zabývá problematikou založení sociálního podniku, vytvářející pracovní místa. Hlavním posláním je zpracování podkladů pro založení podniku, konkrétně restauračního zařízení a kavárnu, specializovaného ...