Now showing items 1-1 of 1

  • Zdokonalení firemní marketingové strategie 

    Gregor, Lukáš
    Cílem této diplomové práce je navržení zdokonalení marketingové strategie firmy. Analyzovaná firma se zabývá poskytováním komplexních služeb v oblasti internetových prezentací, web designu, internetových obchodů a internetového ...