Now showing items 1-1 of 1

  • Rozvoj obchodních aktivit podniku 

    Švajdová, Ivana
    Diplomová práce se zabývá vypracováním podnikatelského záměru vedoucího k rozvoji obchodních aktivit podniku. První část práce zahrnuje teoretický úvod do problematiky, základní pojmy a nástroje využívané v oblasti obchodu. ...