Now showing items 1-1 of 1

  • Konkurenční strategie firmy 

    Krudenc, Miloš
    Cílem diplomové práce je zpracování návrhu konkurenční strategie pro firmu Nanograph, s.r.o. Práce je rozdělena do čtyř hlavních částí, z nichž první se zabývá hodnocením současného stavu firmy a odhalení problému, druhá ...