Now showing items 1-1 of 1

  • Hodnocení výkonnosti podniku 

    Vandáková, Slavena
    Táto diplomová práca je zameraná na finančnú analýzu a zhodnotenie výkonnosti vybranej firmy pomocou medzipodnikového porovnania. Na základe výsledkov jednotlivých ukazovateľov odhaľuje silné a slabé stránky podnikov a ich ...