Now showing items 1-1 of 1

  • Analýza firmy pomocí vybraných metod 

    Omelková, Jitka
    Cílem této diplomové práce je pomocí analýzy vnitřního a vnějšího prostředí, mezi které patří fundmentání analýza, analýza SLEPTE, Porterův model a analýza SWOT, navrhnout doporučení pro zlepšení situace v podniku. Jednotlivým ...